Księgowość

KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, książka przychodów i rozchodów):

 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji podatkowych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przekazywanie danych w postaci JPK

KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA (księgi rachunkowe)

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i sporządzanie planu kont dostosowanego do potrzeb Klienta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej analitycznej
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od os. prawnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przekazywanie danych w postaci JPK
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Ponadto oferujemy:

 • sporządzenie druków rejestrowych
 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania i przygotowanie instrukcji dotyczącej obiegu dokumentów księgowych w firmie
 • reprezentację Klienta podczas kontroli, czynności sprawdzających w US, ZUS, PiP